Altres economies de la cultura a l'Hospitalet

“Càntirs de la memòria. Altres economies de la cultura a l’Hospitalet” és un projecte per consolidar la intercooperació entre 7 petites iniciatives culturals que treballen a la ciutat de L'Hospitalet en clau d'ESS.

Aquesta intercooperació vol servir per enfortir un espai de debat i autoaprenentatge que visibilitzi la genealogia de les pràctiques i les polítiques culturals a la ciutat i incideixi tant en la consideració social de la cultura, com en les polítiques públiques locals, com en l’economia local de la cultura per tal d’afavorir una cultura de proximitat.

El projecte vol establir espais de referència pel debat i l'activació de línies conjuntes de treball sobre cultura i economia, fent especial incidència en l'assaig d'espais i propostes híbrides, intergeneracionals, interculturals i interbarrials.

Espai Pomezia

Llibreria Espai Llavors

JIS Arrels

Espai al carrer Pins de LaFlorida. Punt de trobada de les veïnes per impulsar xarxes de suport, estudi de radio comunitària, laboratori cultural.

Club de lectura, espai de presentació de llibres, tallers d'escriptura creativa i narratives perifèriques.

Espai de trobada veïnal i dinamització del barri de Torrassa amb activitats culturals. Restauració de la memòria històrica de la ciutat.

La Florida

Torrassa

Collblanc-Torrassa

Laboratoris Cuina culturals

El projecte té com a eixos estratègics:

Grups de treball oberts sobre cultura economia i ciutat

Acció a partir de trobades amb agents diversos de la ciutat en format podcat

Sessions públiques de debat i reflexió sobre cultura i economia social

Investigar la percepció de la representativitat del jovent de l’Hospitalet a l’imaginari de la cultura mainstream i recuperar la memòria de la pràctica cultural a l'espai públic dels barris de l'Hospitalet de Llobregat

Les entitats que participem som:

Línies d'actuació

Cultura i Economia Social a l'Hospitalet

Promou i financia: